Apolline

Apolline Ameel

In 2019 behaalde ik mijn Master of Science in Osteopathy aan de International Academy of Osteopathy (IAO) in Gent, een partner van Buckinghamshire New University (Bucks). 

In mijn masterproef heb ik mij in “Het imago en de naambekendheid van osteopathie in Vlaanderen” verdiept en dit met de steun van de Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten (BVBO), waarvan ik sinds 2018 lid ben. 

Mijn verlangen naar kennis over osteopathie stimuleert mij om mij verder te verdiepen in osteopathie.