Sinds 1999 is osteopathie erkend als niet-conventionele geneeswijze (wet-Colla).

De geneeswijze hoort (nog) niet thuis binnen de reguliere (klassieke of conventionele) gezondheidszorg.
De osteopaat is (nog) niet gebonden aan conventies of RIZIV overeenkomsten.
Tot op heden is er echter geen sluitende wetgeving die bepaalt wie de titel van osteopaat mag dragen.
Onze beroepsvereniging BVBO-UPOB speelt een leidende rol in de moeizame gesprekken met de overheid om tot een gedegen oplossing te komen voor dit aanslepend probleem.
De uiteindelijke bedoeling is uw rechten als patient te laten respecteren en er tevens voor te zorgen dat alleen hooggekwalificeerde osteopaten toegang krijgen tot het beroep.
De beroepsvereniging zorgt tot nu toe zelf voor voldoende kwaliteitsgaranties zoals een volwaardig diploma bij haar leden, een verplichte groepsverzekering BA, gecontroleerde bijscholing en wetenschappelijke informatie die aansluit bij de praktijk.

De privacywet of GDPR (25 mei 2018)
Uw gegevens worden verwerkt door Crossuite nv. Deze firma is een gegevensverwerker die volledig in orde is met de privacywetgeving.
Indien u meer inlichtingen wil hierover kan u altijd beroep doen op de GDPR-verantwoordelijke binnen de praktijk (Eric Dobbelaere).

Wet van 15 april 2018 “Marktpraktijken en consumentenbescherming”.

Ondernemingsnummers:
Mathijs Druart: 0791.495.650
Apolline Ameel: 0735.492.897

Allen lid van de beroepsvereniging: osteopathie.be (www.osteopathie.be) (info@osteopathie.be)
Allen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de beroepsvereniging: verzekeringsmaatschappij AMLIN Corporate Insurance met polisnummer 99.541.685.
Bevoegde medische commissie: FAC Kamgebouw koning Albertlaan 1/5 Bus 1 8200 Brugge